yeşil Bayburt Taşı

YEŞİL BAYBURT TAŞI

(Riyolitik Tüf): Kayaç içinde; volkanik malzemeden oluşan bir matrix ve matrix içinde kuvars - plajioklaz ve kloritleşmiş biyotit mineralleri bulunmaktadır. Matrix ise; kuvars ve feldispat mikrolitleri ile, karbonat, serisit, klorit ve volkanik malzemelerden oluşmaktadır. Darbe direncinin 37,60 kgf/cm2 normal ve aşınma miktarının 26,40 cm3/50cm2 olmalarından dolayı vuruntulu,sarsıntılı ve darbeli ortamlarda rahatlıkla kullanılabilirler .Yoğunluğunun düşük ve ağırlıkça su emme oranının yüksek olmasına karşın Basınç, Eğilme ve Aşınma dirençleri iyidir. TS 2513 uygunluk taşıması soğuk bölgeler de dış kaplamada kullanılabileceğini göstermektedir. Direk olarak sulu ortamlarda kullanılamaz. Taşın ses ve ısı izolasyonu yüksektir . Tabakalaşma düzlemine dik gelen basınç değeri 800kg/cm2 den büyük olduğu gözlenmekte olup ters kesimlerde basınç değeri 620kg/cm2 ve silis oranının yüksek olması kayacın dayanımını arttırmaktadır.(BAYBURT DOĞAL TAŞ POTANSİYELİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-MTA 2005)

yeşil Bayburt Taşı
© Copyrights 2017 bayburttasi.com