Sarı Bayburt Taşı

SARI BAYBURT TAŞI

Kayaç içinde; altere olmuş volkanik malzemelerden oluşan bir matrix ve matrix içinde kuvars - plajioklaz ve kaya parçaları bulunmaktadır. Matrix ise tamamen bozunmuş olup; karbonat, serisit ve Fe oksit oluşumları gözlenmektedir. (BAYBURT DOĞAL TAŞ POTANSİYELİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-MTA 2005)

Sarı Bayburt Taşı
© Copyrights 2017 bayburttasi.com