Beyaz Bayburt Taşı

BEYAZ BAYBURT TAŞI

( Riyo-dasitik bileşimli vitrik Tüf ): Kayaç içinde; volkanik malzemeden oluşan bir matrix ve matrix içinde kuvars - plajioklaz - biyotit ve kaya parçaları bulunmaktadır. Matrixte; pekişmiş volkanik malzemeler yanı sıra kuvars ve feldispat mikrolitleri ile Fe oksit ve alterasyon ürünü mineral oluşumları da gözlenmektedir (BAYBURT DOĞAL TAŞ POTANSİYELİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-MTA 2005)

Beyaz Bayburt Taşı
© Copyrights 2017 bayburttasi.com